Loading...
Homepage2019-04-01T11:12:11+02:00

Pomáháme
ohroženým

  • Jedinečný projekt na záchranu okáče bělopásného a dalších ohrožených druhů motýlů
  • Kroužkování stromů prospěje i broukům, vázaným na odumírající dřevo

Mapa
zásahů

Cíle
projektu

Cílem projektu je obnovit řídké lesy a lesostepi na stráních kaňonu Vltavy a zlepšit tak podmínky pro život okáče bělopásného a dalších motýlů světlých lesů a saproxylofágních druhů brouků.

Kdo
jsme

Český svaz ochránců přírody Vlašim

telefon: 777 800 485
web: www.csopvlasim.cz