Mateřídouškou se živí larvy motýlů. Typický druh světlých lesů a stepí, který se v souvislém porostu nevyskytuje.